Pořad bohoslužeb v Holešově od 11. 12. do 18. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 11. 12. do 18. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

11.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Za + manžela, živou a + rodinu Poláchovu, Šerou, Bušíkovu a Slánskou

8.00

Za + maminku Aloisii Loučkovou, manžela, celou živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + P. Antonína Nevolu

Po

12.12.

 

6.30

 

18.00

 

Út

13.12.

památka sv. Lucie, panny a mučednice

6.30

Za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro rodinu Klezlovu a za duše v očistci

St

14.12.

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

6.30

Za živou a + rodinu Reimerovu

18.00

Za požehnání pro vnuky

Čt

15.12.

 

6.30

Za Boží pomoc a ochranu pro nemocnou osobu a její rodinu

16.12.

 

6.30

 

18.00

 

So

17.12.

 

15.00

Za nemocné

Ne

18.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví

8.00

Za živou a + rodinu Halaštovu, Bakalovu, příbuzenstvo a duše v očistci

9.30

Za + Pavla Ševčíka, živou a + rodinu

18.00

Za + Vlastu Jančíkovou, živou a + rodinu

  • Děkujeme dárci za dar 30.000 Kč. Ať mu Pán jeho štědrost odmění.
  • Dnes odpoledne zveme všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou besídku od 14.30 hod. v kině Svět. Na programu bude přehlídka andělů, pohádka o Šípkové Růžence, uvidíte film Putování do Betléma a děti si mohou vyrobit andílka. Těšíme se na Vás! Přijďte v obleku andělů!
  • Od 16.30 hod. vás zveme do farního kostela na předvánoční vystoupení folklórního souboru Jabloňka Martinice.
  • Ve čtvrtek od 18 hod. bude mít setkání pastorační a ekonomická rada na faře. Připravte si prosím odpovědi na otázky, které jste minule obdrželi.
  • V sobotu budeme udělovat svátost pomazání nemocných zde v kostele. Prosím, aby se zájemci o tuto svátost zapsali na seznam mezi lavicemi.
  • Svátost smíření budeme udělovat od 14. do 20. prosince od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. Rozpis zpovědníků je v předsíni kostela. V sobotu odpoledne prosím dejte přednost především lidem, kteří budou přijímat svátost pomazání nemocných. V sobotu se bude zpovídat pouze od 13. hodiny do mše svaté. V neděli zpovídat nebudeme.
  • Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.
  • Schola Rymice nás zve v neděli v 16 hod. na adventní koncert. Koncert bude v kostele v Rymicích.
  • Betlémské světlo přinesou skauti na mši svatou příští neděli v 9.30 hod. Z kostela si jej můžete odnést i 23. a 24. prosince. Celý poslední týden před Vánocemi bude betlémské světlo také u Andrýsků v květinářství u hřbitova.