Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 18. 12. do 25. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 18. 12. do 25. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

18.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

11.00

Za Antonína a Karlu Veselé a rodiče

Po

19.12.

 

-

 

Út

20.12.

 

-

 

St

21.12.

 

-

 

Čt

22.12.

 

17.00

Za + Anežku Miklíkovou, Miloše a Věru Bakalovy

23.12.

 

-

 

So

24.12.

štědrý den

-

 

Ne

25.12.

slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

11.00

Za rodinu Brázdilovu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve čtvrtek při mši svaté budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Prosíme nemocné a staré, aby se zapsali v sakristii na rozpis.
  • Zpovídat budeme ve čtvrtek od 16 hod.
  • Příští neděli o hodu Božím vánočním vás zveme na Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele v Holešově.