Pořad bohoslužeb v Holešově od 18. 12. do 25. 12. 2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 18. 12. do 25. 12. 2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví

8.00

Za živou a + rodinu Halaštovu, Bakalovu, příbuzenstvo a duše v očistci

9.30

Za + Pavla Ševčíka, živou a + rodinu

18.00

Za + Vlastu Jančíkovou, živou a + rodinu

Po

19.12.

 

6.30

 

18.00

 

Út

20.12.

 

6.30

 

St

21.12.

 

6.30

 

18.00

 

Čt

22.12.

 

6.30

 

23.12.

 

6.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu

18.00

Za + Františka Mrázka, živou a + rodinu a duše v očistci

So

24.12.

štědrý den

15.00

Za děti a mládež

22.00

 

Ne

25.12.

slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

7.00

 

8.00

Za živou a + rodinu Grygerovu

9.30

Za živou a + rodinu Kunderovu ze Žop

18.00

 

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Oprava věžních hodin je dokončena. Náklady se nám zvýšily o osvětlení, protože v poslední době fungovala pouze čtvrtina osvětlení. Celkové náklady na opravu tedy činily 182.265,- Kč, z toho byla dotace z rozpočtu města 99.000 Kč.
  • Dnes odpoledne se v Rymicích koná adventní koncert rymické scholy v 16 hod.
  • Dnes přinesou skauti betlémské světlo na mši svatou v 9.30 hod. Z kostela si jej můžete odnést dne nebo až 23. a 24. prosince. Celý poslední týden před Vánocemi bude betlémské světlo také u Andrýsků v květinářství u hřbitova.
  • Svátost smíření můžete přijmout ještě během pondělka a úterka od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. Rozpis zpovědníků je v předsíni kostela.
  • Příští neděli o hodu Božím vánočním vás zveme na Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele.