Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 12. 2016 do 1. 1. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 12. 2016 do 1. 1. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.12.

slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

7.00

Za nemocnou paní, Boží ochranu a pomoc

8.00

Za živou a + rodinu Grygerovu

9.30

Za živou a + rodinu Kunderovu ze Žop

18.00

Za + Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy

Po

26.12.

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7.00

Za živou a + rodinu Škrabalovu, Odložilíkovu a Konečnou

8.00

Za živou a + rodinu Vinklárkovu a rodiče z obou stran

9.30

Za + Antonína Matelu, živou rodinu a duše v očistci

Út

27.12.

svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

16.00

Za pěstitele a degustátory vína

St

28.12.

svátek sv. Mláďátek, mučedníků

18.00

 

Čt

29.12.

 

7.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví, ochranu P. Marie a vyslyšené prosby za rodinu Šikulovu, Pumprlovu a Hrňovu

30.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu a pomoc Boží

9.30

Za rodiny

18.00

Za nedožitých 80 let Jana Pavlíka a živou rodinu

So

31.12.

 

16.00

 

Ne

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

7.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Martinic a Přílep

8.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Dobrotic, Jankovic, Žop, Tučap a Bořenovic

9.30

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Holešova a ze Všetul

18.00

Za + Miroslava Hrbáčka, živou a + rodinu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti (doplacení opravy věžních hodin) jsme minulou neděli vybrali 19.800 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Dnes odpoledne od 15.30 hod. vás zveme do farního kostela na koncert našeho sboru a orchestru, který nacvičil Českou mši vánoční od J. J. Ryby
  • Zítra v 17.30 budou mít koncert Moravské děti a jejich hosté. Jste srdečně zváni.
  • V úterý bude při mši svaté v 16 hod. žehnání vína.
  • Děkujeme všem osmi dárcům, kteří nám věnovali stromečky k jesličkám i k hlavnímu oltáři.