Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 1. do 8. 1. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 1. do 8. 1. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.1.

slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

7.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Martinic a Přílep

8.00

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Dobrotic, Jankovic, Žop, Tučap a Bořenovic

9.30

Na poděkování za dary milosti s prosbou o požehnání pro farníky z Holešova a ze Všetul

18.00

Za + Miroslava Hrbáčka, živou a + rodinu

Po

2.1.

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

18.00

Za + Vlastimila Kulendu a živou rodinu

Út

3.1.

 

6.30

Za Boží pomoc ve zkouškovém období a dary Ducha Svatého

St

4.1.

 

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o milosti a dary Ducha Svatého

Čt

5.1.

 

7.30

Za + Marii Filipíkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

6.1.

slavnost Zjevení Páně

7.30

Za + Marii a Stanislava Fuksovy, rodinu Němečkovu a Fuksovu a duše v očistci

18.00

 

So

7.1.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu a pomoc do dalších let

Ne

8.1.

svátek Křtu Páně

7.00

Za + Antonína Kučeru, + syna Antonína, živou a + rodinu

8.00

Za + Martu Janákovou a její rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Ludmilu Sedlaříkovou a živou rodinu

  • V úterý v 18 hod. bude mít setkání pastorační a ekonomická rada na faře.
  • Ve středu navštívíme nemocné v Holešově, Martinicích a Tučapech.
  • Ve středu po mši svaté bude další příprava dětí a rodičů na první sv. přijímání.
  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek a v sobotu budou mít přípravu biřmovanci.
  • V sobotu od 17 hod. zveme všechny mariánské ctitele ke společným modlitbám na Mariánské večeřadlo do kaple sv. Martina.
  • Farní ples se bude konat v sobotu 28. ledna na zámku v Holešově. Vstupenky s místenkou budeme prodávat ve farní kanceláři od pondělí 2. ledna. Cena 180 Kč.
  • Charita Holešov prosí všechny farníky, zda by nepomohli při Tříkrálové sbírce 2017, která se bude konat v sobotu 7. ledna. Pro koledování je potřeba mít dostatek dospělých coby vedoucích skupinek. Stále nám ještě 13 vedoucích chybí. Vedoucím může být osoba starší 15ti let. Pokud se rozhodnete nám pomoci, kontaktujte, prosím, koordinátorku tříkrálové sbírky paní Leonu Machálkovou. – kontaktní informace jsou na Charitní nástěnce naproti kostela