Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 15. 1. do 22. 1. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 15. 1. do 22. 1. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

15.1.

2. neděle v mezidobí

11.00

Za zemřelého Stanislava Holotíka a rodiče

Po

16.1.

 

-

 

Út

17.1.

Památka sv. Antonína, opata

-

 

St

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

-

 

Čt

19.1.

 

17.00

Za + rodinu Konečnou, Krejčí a Jaroslava Vybírala

20.1.

Sv. Fabiána,

papeže a mučedníka

-

 

So

21.1.

Památka

sv. Anežky Římské, panny a mučednice

-

 

Ne

22.1.

3. neděle v mezidobí

11.00

Za + Vojtěcha a Josefa Petříkovy a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Charita Holešov děkuje všem, kteří se zapojili do tříkrálového koledování. Výnos tohoto koledování za oblast, kde Charita působí, činí 549 548,Kč. V Zahnašovicích se vybralo 18.005,-Kč.
  • Ve středu od 15.30 hod. budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina. Přednášet o pověrách bude P. Radek Sedlák, farář z Troubek
  • V sobotu 21. ledna se bude U sv. Martina konat farní rodinná zabíjačka. Srdečně vás zveme!
  • Farní ples se bude konat v sobotu 28. ledna na zámku v Holešově. Vstupenky s místenkou jsou v prodeji ve farní kanceláři za 180 Kč. Předem děkujeme za ceny do tomboly, které můžete nosit do farní kanceláře. Prosíme také naše šikovné hospodyňky, které by byly ochotné napéct na ples koláče, aby se přihlásily a domluvily na faře. Děkujeme.