Pořad bohoslužeb v Holešově od 15. 1. do 22. 1. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 15. 1. do 22. 1. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.1.

2. neděle

v mezidobí

7.00

Na poděkování za 97 let života s prosbou o další pomoc a Boží ochranu

8.00

Za + Jaroslava Kuželu, živou a + rodinu Vybíralovu a Kuželovu

9.30

Za živou a + rodinu Andrýskovu a Vavrušovu a duše v očistci

18.00

Na úmysl dárce

Po

16.1.

 

18.00

Za + rodiče Kopčilovy a duše v očistci

Út

17.1.

Památka sv. Antonína, opata

6.30

Za mír ve světě

St

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00

Za + rodiče

Čt

19.1.

 

7.30

Za + rodinu Hrobařovu a Škrabalovu

20.1.

Sv. Fabiána,

papeže a mučedníka

7.30

Za uzdravení tety Evy, Boží pomoc a ochranu

18.00

Za + manžela, tatínka a živou rodinu

So

21.1.

Památka

sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7.30

Prosba o dar zdraví Boží pomoc a ochranu pro kamaráda

Ne

22.1.

3. neděle

v mezidobí

7.00

Za + Miloslava Navrátila, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Janečkovy, živou a + rodinu Kunderovu, Kocfeldovu a Kašpárkovu

9.30

Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a za rodinu Sadilovu a Mrlíkovu

18.00

Na poděkování za 55 let života s prosbou o další Boží ochranu a požehnání

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Charita Holešov děkuje všem, kteří se zapojili do tříkrálového koledování. Výnos tohoto koledování za oblast, kde Charita působí, činí 549 548,Kč. V Holešově se vybralo 232 789,Kč, z toho ve Všetulích 24.418,-Kč; Tučapech 12.325,-Kč; Količíně 10.373,-Kč; Žopech 10.001,-Kč; Dobroticích 7.136,-Kč
  • Ve středu od 15.30 hod. budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina. Přednášet o pověrách bude P. Radek Sedlák, farář z Troubek
  • V sobotu 21. ledna se bude U sv. Martina konat farní rodinná zabíjačka. Srdečně vás zveme!
  • Farní ples se bude konat v sobotu 28. ledna na zámku v Holešově. Vstupenky s místenkou jsou v prodeji ve farní kanceláři za 180 Kč. Předem děkujeme za ceny do tomboly, které můžete nosit do farní kanceláře. Prosíme také naše šikovné hospodyňky, které by byly ochotné napéct na ples koláče, aby se přihlásily a domluvily na faře. Děkujeme.