Pořad bohoslužeb v Holešově od 3.1. do 10.1.2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.1.

2. neděle po Narození Páně

7.00

Za + Antonína Kučeru, + syna Antonína, živou a + rodinu

8.00

Za + Martu Janákovou a její rodinu

9.30

Za Boží pomoc a ochranu

18.00

Za + Miroslava Hrbáčka, živou a + rodinu

Po

4.1.

 

18.00

 

Út

5.1.

 

6.30

 

St

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

7.30

Za Marii a Stanislava Fuksovy a + rodinu Fuksovu a Němečkovu

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu

Čt

7.1.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví pro Ladislava Loučku

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ – za živé a + mariánské ctitele a členy živého růžence

8.1.

 

7.30

Za + rodinu Hrobařovu a Škrabalovu

18.00

 

So

9.1.

 

7.30

Na poděkování za 80 let života

Ne

10.1.

svátek Křtu Páně

7.00

Na poděkování za 96 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

8.00

Za + Jaroslava Kužela, živou a + rodinu Kuželovu a Vybíralovu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Ludmilu a Františka Sedlaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

  • Dnes odpoledne Vás srdečně zveme na vánoční koledování. V 15 hod. si společně zazpíváme koledy a děti ze 4. třídy nám zahrají vánoční scénku.
  • Zítra v 19 hod. bude mít setkání pastorační rada na faře.
  • Ve středu navštívíme nemocné v Holešově, Jankovicích, Přílepích, Tučapích a Žopích.
  • Od středy začnou opět přípravy na první svaté přijímání.
  • Latinská mše svatá bude ve čtvrtek v kapli sv. Martina.
  • V sobotu se bude konat Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita. Prosíme rodiče, aby děti, které se budou chtít zapojit do této sbírky v roli králů, přišly v sobotu do domu U sv. Martina v 7.30 hod. Děkujeme za pomoc.