Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 2. do 12. 2. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 2. do 12. 2. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.2.

5. neděle

v mezidobí

7.00

Za + manžele Albertinu a Josefa Malošíkovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Jindřicha Mikla a živou a + rodinu

9.30

Za + Marii Zaoralovou, rodiče a duše v očistci

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

Po

6.2.

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

18.00

Za živou a + rodinu Kadlíkovu a Mostýnovu

Út

7.2.

 

6.30

Za + Bohuslava Smýkala, živou a + rodinu Smýkalovu, Pumprlovu a duše v očistci

St

8.2.

 

18.00

Za + prarodiče Zívalíkovy, rodiče Jurčíkovy a Annu Pospíšilovou

Čt

9.2.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

10.2.

památka sv. Scholastiky, panny

7.30

 

18.00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání, pomoc, zdraví a ochranu Panny Marie

So

11.2.

památka Panny Marie Lurdské

7.30

Za + rodiče a sestru s prosbou o Boží požehnání a zdraví v rodině

Ne

12.2.

6. neděle

v mezidobí

7.00

Za + rodiče Vlastu a Ludvíka Sovadinovy a celou živou rodinu

8.00

Za dar zdraví a dar víry pro rodiče a celou živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Klišovy a Stojkovy, živou rodinu a duše v očistci

  • Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina v 15.30 hod.
  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepích.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
  • V rámci Národního týdne manželství uspořádalo Centrum pro rodinu setkání pro manžele všech věkových kategorií v sobotu 18. února. Setkání začne v 15 hod. mší svatou ve farním kostele a poté bude pokračovat přednáškou P. Petra Bulvase v domě U sv. Martina. Manželé, nenechte se prosit a přijďte! HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAJIŠTĚNO!
  • V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. U příležitosti tohoto výročí se budeme každý měsíc, vždy 13. dne, setkávat ke společným modlitbám vždy od 17 hod.