Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 2. do 19. 2. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 2. do 19. 2. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.2.

6. neděle

v mezidobí

7.00

Za + rodiče Vlastu a Ludvíka Sovadinovy a celou živou rodinu

8.00

Za dar zdraví a dar víry pro rodiče a celou živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Klišovy a Stojkovy, živou rodinu a duše v očistci

Po

13.2.

 

18.00

 

Út

14.2.

 

6.30

 

St

15.2.

 

18.00

Za + Marii Svobodovou, manžela Josefa, syna Vlastimila a živou rodinu

Čt

16.2.

 

7.30

 

17.2.

 

7.30

 

18.00

Za + Annu Sedlákovou, živou a + rodinu a duše v očistci

So

18.2.

 

7.30

 

Ne

19.2.

7. neděle

v mezidobí

7.00

Za + Marii a Františka Konečných a duše v očistci

8.00

Za + Ludmilu a Josefa Křížkovy, syny Emila a Stanislava, vnuka Jarka a tetu Anežku

9.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o pomoc a Boží ochranu pro celou rodinu

18.00

 

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. V letošním roce budeme pokračovat v restaurování hlavního oltáře, rozpočet pro letošní rok je 1 366 000 Kč. Rádi bychom také v letošním roce opravili sanktusovou věž na kapli sv. Martina, která je v havarijním stavu. Snažíme se sehnat dotace, ale bez našeho finančního přispění se neobejdeme.
  • Fatimská pobožnost začne zítra v 17 hod. Po růženci a krátké adoraci bude mše svatá, kterou bude sloužit P. Jan Hrudík.
  • Ve středu z důvodu jarních prázdnin nebude příprava na první svaté přijímání.
  • Biřmovanci a katechumeni budou mít společné setkání v pátek v 19 hod. v domě U sv. Martina. O pověrách, horoskopech, astrologii a dalším jim bude přednášet P. Radek Sedlák.
  • V rámci Národního týdne manželství uspořádalo Centrum pro rodinu setkání pro manžele všech věkových kategorií v sobotu. Setkání začne v 15 hod. mší svatou ve farním kostele a poté bude pokračovat přednáškou P. Petra Bulvase v domě U sv. Martina. Manželé, nenechte se prosit a přijďte! Hlídání dětí je zajištěno.
  • Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.
  • V rámci Noci kostelů, která bude 9. června, chceme nacvičit divadelní hru šitou na míru do kostela sv. Anny. Sháníme ochotné herce, komparz a další pomocníky, kteří by nám toto milé dílo pomohli zrealizovat. První setkání všech dobrovolníků bude ve čtvrtek 2. března v 18.30 hod. U sv. Martina.
  • V době od 5. do 12. září pořádá cestovní kancelář Kučera vlakovou pouť do Lurd. Cena pouti je 17.990,- Kč. Podrobnosti najdete na plakátku v předsíni kostela.