Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 26. 2. do 5. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 26. 2. do 5. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

26.2.

8. neděle v mezidobí

11.00

Za + Marii a Františka Nečekalovy a živou rodinu

Po

27.2.

 

-

 

Út

28.2.

 

-

 

St

1.3.

Popeleční středa

16.30

Za rodinu Dostálovu a Michalíkovu

Čt

2.3.

 

17.00

Za rodiče Matulovy a dva syny

3.3.

 

-

 

So

4.3.

 

-

 

Ne

5.3.

1. neděle postní

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Na svatopetrský haléř jsme odeslali 4.555,- Kč, Pán Bůh zaplať!
  • Na dobu postní pro nás opět připravila charita akci „postní almužna“. Papírové pokladničky na postní úmysly si můžete rozebrat.
  • Ve středu začíná doba postní, je to den přísného postu. Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
  • Na dobu postní pro nás opět připravila charita akci „postní almužna“. Papírové pokladničky na postní úmysly si můžete rozebrat.
  • Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace a příležitost ke svátosti smíření.
  • Centrum pro rodinu pořádá v týdnu od 31.7. do 4.8. Týden letních aktivit pro děti. Přihlášky si můžete vyzvednout u Jitky Slámkové. Ostatní podrobnosti najdete na plakátku.
  • V sobotu 18. března připravuje Centrum pro rodinu duchovní obnovu, kterou povede P. Emil Matušů, SDB v domě U sv. Martina.