Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 2. do 5. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 2. do 5. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.2.

8. neděle

v mezidobí

7.00

Za + Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy

8.00

Za + Miladu a Jaroslava Miklíkovy a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Kopřivovy, syna Martina, živou a + rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Julíčkovu a příbuzné

Po

27.2.

 

18.00

Za dar zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro P. Pavla Michalce

Út

28.2.

 

6.30

Za živou a + rodinu Bartíkovu a duše v očistci

St

1.3.

Popeleční středa

7.30

Za živou a + rodinu Antonína Šálka, manželku, dceru a duše v očistci

18.00

Za + Aloisii Šoustalovou, manžela, živou rodinu a duše v očistci

Čt

2.3.

 

7.30

Za + rodinu Večeřovu, Kopřivovu a Pospěchovu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

3.3.

 

7.30

Za + Oldřicha Ponížila, dvoje rodiče a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Brázdila, živou a + rodinu

So

4.3.

 

7.30

Za + manžela a duše v očistci

Ne

5.3.

1. neděle

postní

7.00

Za + Josefa a Františku Elšíkovy

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu

9.30

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu

18.00

Za + Františka Galasovského, živou a + rodinu

 • Na svatopetrský haléř jsme odeslali 20.113,- Kč, Pán Bůh zaplať! Děkujeme také dárci za 20.000 Kč na opravy ve farnosti.
 • Ve středu začíná doba postní, je to den přísného postu. Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. V době postní se můžete zapojit do tzv. postní štafety – půst za farní rodinu. Každý, kdo se bude chtít zapojit, může se v době postní jeden den postit za naši farnost, tzn. jeden den o chlebu a o vodě. Zapsat se můžete do připraveného seznamu.
 • Na dobu postní pro nás opět připravila charita akci „postní almužna“. Papírové pokladničky na postní úmysly si můžete na popeleční středu rozebrat vzadu za lavicemi.
 • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina.
 • Ve čtvrtek bude první zkouška nácviku na divadlo, které odehrajeme 9. června v rámci Noci kostelů. Prosíme tedy dobrovolníky, kteří by měli chuť si zahrát, aby přišli v 18.30 hod. do domu U sv. Martina.
 • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích
 • V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
 • V sobotu zveme ke společným modlitbám na Mariánské večeřadlo do kaple sv. Martina v 17 hod.
 • V době postní se budou konat pobožnosti křížové cesty každou neděli v 15 hod. a v pátek v 17.30 hod. (mimo první pátky v měsíci).
 • Centrum pro rodinu pořádá v týdnu od 31.7.do 4.8. týden letních aktivit pro děti. Přihlášky si můžete vyzvednout u Jitky Slámkové. Ostatní podrobnosti najdete na plakátku.
 • V sobotu 18. března připravuje Centrum pro rodinu duchovní obnovu, kterou povede P. Emil Matušů, SDB v domě U sv. Martina.