Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 3. do 12. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 3. do 12. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.3.

1. neděle

postní

7.00

Za + Josefa a Františku Elšíkovy

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu

9.30

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu

18.00

Za + Františka Galasovského, živou a + rodinu

Po

6.2.

 

18.00

Za živou a + rodinu Krajčovu, Šoustalovu, Hradilovu a duše v očistci

Út

7.2.

 

6.30

Za dar víry, odpuštění, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro dceru a její rodinu

St

8.3.

 

18.00

Za + Ladislava Loučku

Čt

9.3.

 

7.30

Na poděkování za dar života, Boží požehnání a ochranu

10.3.

 

7.30

Za + Josefa Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kutrovu, Stoklasovu a Smýkalovu

So

11.3.

 

7.30

Za uzdravení a Boží ochranu vnučky Simonky

Ne

12.3.

2. neděle

postní

7.00

Za + Josefa Kopřivu a dvoje rodiče

8.00

Za + rodiče Navrátilovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodinu Reimrovu, Vaculíkovu a duše v očistci

 • Děkujeme dárci za 15.000 Kč na potřeby farnosti.
 • Dnes v 15 hod. povede křížovou cestu spolek „Všetuláci sobě“
 • Dnes v 17 hod. zve otec děkan všechny mladé na čajový dýchánek u filmu na faře.
 • V úterý a ve středu z důvodu duchovní obnovy nebudou pracovnice Centra pro rodinu přítomny v domě U sv. Martina.
 • V úterý v 18 hod. bude mít setkání pastorační a ekonomická rada na faře.
 • Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina v 15.30 hod.
 • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepích
 • V pátek v 17.30 hod. bude pobožnost křížové cesty pod vedení našich ministrantů.
 • V sobotu 18. března připravuje Centrum pro rodinu duchovní obnovu, kterou povede P. Emil Matušů, SDB v domě U sv. Martina.
 • Ještě stále se můžete zapsat do postní štafety – půst za farnost z lásky k Bohu a k bližnímu (tzn. jeden den pouze o chlebu a vodě).
 • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.
 • Farnost Bílavsko a Bystřice p. Host. pořádá pod záštitou senátorky Mgr. Jelínkové hru Oráč a smrt. Tuto hru můžete vidět v neděli 26. března v 17 hod. v kostele v Bystřici p. Host. Hlavní roli hraje Jitka Molavcová, Alfred Strejček a David Burda z Hradišťanu. Podrobnosti najdete na plakátku.