Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 3. do 19. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 3. do 19. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.3.

2. neděle

postní

7.00

Za + Josefa Kopřivu a dvoje rodiče

8.00

Za + rodiče Navrátilovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodinu Reimrovu, Vaculíkovu a duše v očistci

Po

13.3.

 

18.00

Za rodinu Janulíkovu, Michalicovu a Trčkovu

Út

14.3.

 

6.30

Za živou a + rodinu Navrátilovu

St

15.3.

 

18.00

Za + Karlu Navrátilovou, rodiče Navrátilovy a živou rodinu

Čt

16.3.

 

7.30

Za živou a + rodinu Kornelovu, Dičkovu a Novotnou

17.3.

 

7.30

Za + rodiče Štěpánkovy, sourozence a duše v očistci

18.00

Za + Rudolfa Pšenku

So

18.3.

 

7.30

Za + Josefa Šikulu, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

19.3.

3. neděle

postní

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Josefa Souška a obojí rodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana a živou rodinu

  • Dnes v 15 hod. poved křížovou cestu společenství seniorů za všechny nemocné a osamělé.
  • Zítra od 17 hod. se bude ve farním kostele konat fatimská pobožnost. Od 17 hod. se pomodlíme růženec, následovat bude krátká adorace a od 18 hod. mše svatá, na které bude kázat P. Antonín Ptáček.
  • V pátek v 17.30 hod. bude pobožnost křížové cesty pod vedením holešovské charity za Charitu Holešov, její pracovníky, klienty, příznivce a dobrovolníky.
  • V sobotu od 9. hodin se bude konat postní duchovní obnova v domě U sv. Martina pod vedením P. Emila Matušů. Postní oběd bude zajištěn, uvítáme něco dobrého na stůl ke kávě. Obnova bude zakončena v 15 hod. mší svatou v kapli.
  • Ještě stále se můžete zapsat do postní štafety – půst za farnost z lásky k Bohu a k bližnímu (tzn. jeden den pouze o chlebu a vodě).
  • Farnost Bílavsko a Bystřice p. Host. pořádá pod záštitou senátorky Mgr. Jelínkové hru Oráč a smrt. Tuto hru můžete vidět v neděli 26. března v 17 hod. v kostele v Bystřici p. Host. Hlavní roli hraje Jitka Molavcová, Alfred Strejček a David Burda z Hradišťanu. Podrobnosti najdete na plakátku. Několik vstupenek je k dispozici u nás na faře.
  • Charita Holešov pořádá jarní sbírku šatstva v termínu od 20. - 24. března od 8 – 16 h v prostorách u zahrádkářů. Sbíráme veškeré oblečení, boty, lůžkoviny, aj. Podrobné informace o sbírce jsou na plakátku před kostelem. Uvítáme také pomoc/níky -nice, kteří by pomohli již stávajícím dobrovolnicím. V případě zájmu kontaktujte paní Leonu Machálkovou – tel. číslo rovněž na plakátku. Děkujeme