Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 3. do 26. 3. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 3. do 26. 3. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.3.

3. neděle

postní

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Josefa Souška a obojí rodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana a živou rodinu

Po

20.3.

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7.30

Za Kristu Odstrčilíkovou, živou a + rodinu

18.00

Za + Josefa Sehnala, dvoje rodiče a živou rodinu

Út

21.3.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

22.3.

 

18.00

Za + manžela Zdeňka a rodiče

Čt

23.3.

 

7.30

 

24.3.

 

7.30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let pro celou rodinu

18.00

Za + Hedviku Rektoříkovou, manžela a duše v očistci

So

25.3.

slavnost Zvěstování Páně

7.30

 

Ne

26.3.

4. neděle

postní

7.00

Za + Ludmilu Sedlaříkovou, živou a + rodinu

8.00

Za + rodinu Chytilovu a duše v očistci

9.30

Za zdraví a růst víry v rodinách dětí s prosbou o Boží požehnání

18.00

Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a duše v očistci

  • Dnes v 15 hod. poved křížovou cestu společenství přátel kávy za dobrou volbu povolání, životní partnery a za všechny mladé rodiny.
  • Od pondělí do pátku pořádá Charita Holešov jarní sbírku šatstva od 8 – 16 h v prostorách u zahrádkářů. Podrobné informace o sbírce jsou na plakátku před kostelem.
  • Ve středu bude další vzdělávání ve víře pro dospělé v 19 hod. v domě U sv. Martina.
  • V pátek v 17.30 hod. bude pobožnost křížové cesty pod členů Mariánského večeřadla za mír ve světě.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať!
  • Ještě stále se můžete zapsat do postní štafety – půst za farnost z lásky k Bohu a k bližnímu (tzn. jeden den pouze o chlebu a vodě).
  • Farnost Bílavsko a Bystřice p. Host. pořádá pod záštitou senátorky Mgr. Jelínkové hru Oráč a smrt. Tuto hru můžete vidět příští neděli v 17 hod. v kostele v Bystřici p. Host. Hlavní roli hraje Jitka Molavcová, Alfred Strejček a David Burda z Hradišťanu. Podrobnosti najdete na plakátku. Několik vstupenek je k dispozici u nás na faře.