Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 3. do 2. 4. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 3. do 2. 4. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.3.

4. neděle

postní

7.00

Za + Ludmilu Sedlaříkovou, živou a + rodinu

8.00

Za + rodinu Chytilovu a duše v očistci

9.30

Za zdraví a růst víry v rodinách dětí s prosbou o Boží požehnání

18.00

Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a duše v očistci

Po

27.3.

 

18.00

Na poděkování za prožitých 85 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let

Út

28.3.

 

6.30

Za + rodiče, sestru a švagra

St

29.3.

 

18.00

Za živou a + rodinu Liškovu a Ostrčilíkovu

Čt

30.3.

 

7.30

 

31.3.

 

7.30

 

18.00

Na poděkování za 70 let života a ochranu a pomoc Boží do dalších let pro celou rodinu

So

1.4.

 

7.30

Za + Jana Pavlíka a živou rodinu

Ne

2.4.

5. neděle

postní

7.00

Za + rodiče Navrátilovy a jejich dcery

8.00

Za + Miloslava Hyánka a jeho manželku

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať!
  • Dnes v 15 hod. povedou křížovou cestu biřmovanci za odvahu a vytrvalost ve víře a odvahu následovat Krista.
  • Zveme všechny, kteří cítí potřebu modlit se za živou víru a láskyplné vztahy v našich rodinách, na modlitební setkání toto úterý v čase od 18 do 19h do kaple sv. Martina. Všichni jste srdečně zváni!
  • V pátek v 17.30 hod. bude pobožnost křížové cesty pod vedením společenství Modlitby matek za víru v naší zemi a obrácení zbloudilých.
  • V sobotu v 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo. Všechny vás zveme ke společným modlitbám.
  • Příští neděli si můžete u kostela zakoupit velikonoční pohlednice, svíčky, holešovské oplatky a další zboží z obchůdku Naděje.
  • Zpovědní týden bude od 3. do 8. dubna od 7 do 9 a od 16 do 18 hod. Rozpis zpovědníků je již v předsíni kostela.