Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 4. do 9. 4. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 4. do 9. 4. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.4.

5. neděle

postní

7.00

Za + rodiče Navrátilovy a jejich dcery

8.00

Za + Miloslava Hyánka a jeho manželku

9.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

Po

3.4.

 

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Út

4.4.

 

6.30

Za + Ludmilu Mrázkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

St

4.4.

 

18.00

Za + Josefa a Drahomíru Gerykovy, živou a + rodinu Gerykovu a Bráníkovu

Čt

5.4.

 

7.30

Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let

18.00

Latinská mše svatá

6.4.

 

7.30

Za + sestru, švagra, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za rodinu Pilařovu, Janečkovu a Procházkovu

So

7.4.

 

7.30

Za + Miroslava a Jarmilu Janečkovy, za + rodinu Pálkovu a Jandovu

Ne

8.4.

Květná

neděle

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za rodiče Pálkovy, bratra Františka a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu a Tichákovu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 20.650,- Kč a dar ve výši 5.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes v 15 hod. povedou křížovou cestu rodiče a děti, které se připravují na první svaté přijímání za rodiny a dobrou výchovu dětí.
  • Od zítřka můžete využít příležitosti ke svátosti smíření denně od 7 do 9 a od 16 do 18 hod. Rozpis zpovědníků je v předsíni kostela.
  • Ve středu budou mít setkání senioři od 15.30 hod. v domě U sv. Martina.
  • Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina v 18 hod.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Příležitost ke svátosti smíření bude již od 15 hod. Pobožnost křížové cesty nebude.
  • Příští neděli si přineste kočičky či jiné ratolesti k požehnání.
  • V neděli vás zveme na koncert chrámového sboru a komorního orchestru „Sedm slov Spasitele“ od J. Haydna. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele.