Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 9. 4. do 16. 4. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 9. 4. do 16. 4. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

9.4.

Květná neděle

11.00

Za + rodiče Fuksovy, Kozmínovy a + sestru

Po

10.4.

 

-

 

Út

11.4.

 

-

 

St

12.4.

 

17.00

Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

Čt

13.4.

Zelený čtvrtek

-

 

14.4.

Velký pátek

-

 

So

15.4.

Bílá sobota

-

 

Ne

16.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

11.00

Za živou a + rodinu Fridrichovu, Miklíkovu a Schnirchovu

  • Dnes odpoledne vás zveme na koncert chrámového sboru a komorního orchestru „Sedm slov Spasitele“ od J. Haydna. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele v Holešově.
  • Ve čtvrtek po mši svaté bude ještě krátká adorace v Getsemanské zahradě.
  • Velký pátek je dnem přísného postu a kajícnosti.
  • Na Velký pátek se společně pomodlíme křížovou cestu a korunku k Božímu milosrdenství od 14.30 hod. Na to budou navazovat obřady Velkého pátku. Po skončení obřadů bude příležitost i přes celou noc k adoraci a soukromé modlitbě u Božího hrobu. Prosím, napište se na adorační službu. Do Černé kaple k Božímu hrobu bude od večerních hodin až do sobotního rána přístup z parkoviště, ne přes kostel.
  • Na Bílou sobotu zveme všechny děti ke společné adoraci u Božího hrobu, která začne v 10 hod.
  • V neděli při mši svaté budou požehnány pokrmy. Připravte si do košíčků pokrmu k žehnání.
  • Příští neděli bude sbírka na Arcibiskupství seminář v Olomouci.
  • V neděli budou požehnány pokrmy.