Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 4. do 16. 4. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 4. do 16. 4. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.4.

Květná

neděle

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za rodiče Pálkovy, bratra Františka a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu a Tichákovu

Po

10.4.

 

18.00

Na poděkování za 94 let s prosbou o ochranu a Boží pomoc do dalších let

Út

11.4.

 

6.30

Na poděkování za 50 let života s prosbou o další Boží pomoc, dar zdraví a za ochranu Panny Marie

St

12.4.

 

18.00

Za + Františku Miklíkovou, živou a + rodinu

Čt

13.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Na poděkování za 70 let života, za všechny milosti, dary a ochranu s prosbou o další pomoc, dary Ducha Svatého a šťastnou hodinu smrti

14.4.

Velký pátek

15.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

15.4.

Bílá sobota

20.30

Za všechny nově pokřtěné

Ne

16.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

8.00

Za + Věru Miklovou k jejím nedožitým 80. narozeninám a živou a + rodinu

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, + rodinu Marušákovu a Juřenčákovu a živou rodinu Marušákovu

18.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, duše v očistci a živou rodinu

 • Děkujeme štědrému dárci za dar 3.000 Kč na potřeby kostela.
 • Dnes odpoledne vás zveme na koncert chrámového sboru a komorního orchestru „Sedm slov Spasitele“ od J. Haydna. Koncert začne v 15.30 hod. ve farním kostele.
 • Pobožnost křížové cesty bude dnes mimořádně v 17 hod. pod vedením „lidovců“ za všechny pokřtěné, kteří nepoznali víru nebo se stali vlažnými, aby našli cestu k Bohu.
 • V pondělí navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
 • Ve čtvrtek po mši svaté bude ještě krátká adorace v Getsemanské zahradě.
 • Velký pátek je dnem přísného postu a kajícnosti.
 • Na Velký pátek se společně pomodlíme křížovou cestu a korunku k Božímu milosrdenství od 14.30 hod. Na to budou navazovat obřady Velkého pátku. Po skončení obřadů bude příležitost i přes celou noc k adoraci a soukromé modlitbě u Božího hrobu. Prosím, napište se na adorační službu. Do Černé kaple k Božímu hrobu bude od večerních hodin až do sobotního rána přístup z parkoviště, ne přes kostel.
 • Na Bílou sobotu zveme všechny děti ke společné adoraci u Božího hrobu, která začne v 10 hod.
 • V neděli při každé mši svaté budou požehnány pokrmy. Při mši sv. v 9.30 hod. bude požehnán i velikonoční beránek, kterého pak můžete ochutnat na faře.
 • Příští neděli bude sbírka na Arcibiskupství seminář v Olomouci.
 • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin