POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU V HOLEŠOVĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU

ve farním kostele v Holešově

 

Zelený čtvrtek   večerní mše svatá na památku večeře Páně

v 18.00 hodin

 

Velký pátek        památka umučení Páně

v 15.00 hodin

Od 14. 30 hod. se pomodlíme křížovou cestu a korunku k Božímu milosrdenství. Poté budou následovat obřady Velkého pátku.

 

Bílá sobota         velikonoční vigilie

ve 20.30 hodin

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně  

mše svaté v 7, 8, 9.30 a v 18 hodin s žehnáním pokrmů

 

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřený k soukromé adoraci u Božího hrobu.