Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 4. do 30. 4. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 4. do 30. 4. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.4.

2. neděle velikonoční

- neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + Františka a Emilii Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy a duše v očistci

9.30

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

18.00

Za + rodinu Hillerovu

Po

24.4.

památka sv. Jiří, mučedníka

18.00

Za + manžele Zdeňka a Jarmilu Bradíkovy a celou živou a + rodinu

Út

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

6.30

Za živou a + rodinu Mikuláškovu a duše v očistci

St

26.4.

 

18.00

Za + manžela, rodiče, bratra a duše v očistci

Čt

27.4.

 

7.30

Na poděkování za 87 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

28.4.

 

7.30

Za + Anežku Mrázkovou, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefku a Josefa Navrátilovy a živou rodinu

So

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

7.30

Za + rodiče Horákovy, Zapletalovy, Jaroslava, Ludmilu, Marii, Antonína a živou rodinu

Ne

30.4.

3. neděle velikonoční

7.00

Za + manžele Elišku a Františka Rozsypalovy, živou a + rodinu

8.00

Za nedožitých 70 let Jaroslava Vaculíka a živou rodinu

9.30

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

  • Při sbírce na seminář jsme minulou neděli vybrali celkem 30.900 Kč. Na podporu chrámů ve Svaté zemi 3.695,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Částka 11.379,- Kč z postní almužny půjde na pomoc potřebným v naší farnosti. Všem dárcům za jejich oběti děkujeme.
  • Dnes v 15 hod. uzavřeme slavnostní pobožností novenu k Božímu milosrdenství.
  • Příští sobotu přijmou svátost manželství zde v kostele Jakub Šianský z Přáslavic a Veronika Zatloukalová z Bystřice p. Host. V kostele v Žeranovicích budou oddáni Radek Boledovič a Lucie Rafajová, oba z Holešova. V kostele Panny Marie v Kroměříži uzavřou sňatek Stanislav Fridrich ze Zahnašovic a Monika Schnirchová z Kroměříže.
  • Charita Holešov zve všechny na Arcidiecézní pouť Charit na sv. Kopečku u Olomouce. Pouť se koná v sobotu 29. dubna. Pro zájemce z Holešova je možnost jet společně autobusem, který odjede v 8 hod. z autobusového nádraží v Holešově. Cena 200,- se bude platit při nástupu. Předpokládaný návrat je ve 14 hodin. Zájemci se mohou telefonicky hlásit u vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby paní Orálkové. Telefonní číslo je na plakátku v Charitní vitrínce před kostelem.
  • KDU-ČSL spolu s farním společenstvím zvou všechny na tradiční stavění máje v pátek 28. dubna na náměstí v Holešově. Program pro děti začne od 15 hod. Samotné stavění máje bude v 17 hod. Od 17.30 hod. vystoupí různé folklórní soubory. Už ve středu budeme potřebovat pomoc s přípravou. Prosíme tedy ochotné ženy, aby přišly v 16 hod. na faru a pomohly se zdobením vršku májky. Prosím též ochotné muže, aby přišli v 17 hod. do Všetul na statek k Janalíkům, potřebujeme pomoc při kácení stromu. Nejvíc mužů budeme potřebovat v pátek při zvedání májky. Přijďte prosím v 16.30 hod. na farní zahradu. Děkujeme a těšíme se na Vás!
  • Zveme o letních prázdninách děti ve věku 7-14 let na týden strávený na faře ve Velkém Újezdu u Olomouce. Téma celého pobytu je Hobit a uskuteční se 23. - 29. 7. Cena je 1500Kč. Přihlášky, které je možné odevzdat do začátku června, naleznete v Centru pro rodinu Holešov u paní Slámkové. Těší se na vás Verča Bakalíková a Laďa Němec, kteří vám také rádi zodpoví vaše případné dotazy. Informace naleznete také na plakátcích.
  • V sobotu 20. května se bude konat pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Pouť se tentokrát uskuteční ve Štípě u Zlína. Přihlašujte se prosím do společného autobusu.