Oslava sv. Jana Sarkandra

V neděli 7. května oslavíme patrona naší farnosti, našeho bývalého faráře a mučedníka sv. Jana Sarkandra.

Slavnostní mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit generální vikář Mons. Josef Nuzík.

V 15 hod. bude ve farním kostele svátostné požehnání