Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 4. do 7. 5. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 4. do 7. 5. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.4.

3. neděle velikonoční

7.00

Za + manžele Elišku a Františka Rozsypalovy, živou a + rodinu

8.00

Za nedožitých 70 let Jaroslava Vaculíka a živou rodinu

9.30

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

Po

1.5.

 

8.00

Na poděkování za manželství Lenky a Romana

13.00

MARTINICE – Za živé a + občany z Martinic

Út

2.5.

památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

6.30

Za + Františka a Marii Válkovy a rodiče z obou stran

St

3.5.

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

18.00

Za živou a + rodinu Baďurovu

Čt

4.5.

 

7.30

Za + Františka a Jiřinu Ponížilovy a živou rodinu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ – Za počaté a nenarozené

5.5.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Paštěkovy a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Tomaňovu z Holešova a Kalousovu z Tlumačova

So

6.5.

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7.30

Za + rodinu Miklíkovu, Smažilovu a duše v očistci

Ne

7.5.

4. neděle velikonoční

POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti a občany našeho města

15.00

PŘÍLEPY - Za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Josefa Navrátila, duše v očistci a živou rodinu

  • Zítra v 9 hod. požehnáme všem cyklistům, motocyklistům, koloběžkářům, do nové sezóny. Sraz bude před kostelem.
  • Chrámový sbor bude mít mimořádně zkoušku v úterý v 18 hod. (místo pondělka).
  • 1. května startuje další ročník projektu Otevřené brány. Všichni jste srdečně zváni každý víkend a státní svátky na komentované prohlídky zdarma. Prohlídky vřele doporučujeme hlavně farníkům a místním, kteří díky vysvětlení symbolů či soch začnou kostelní prostor vnímat hlouběji než před tím. Více informací na plakátku.
  • Májové pobožnosti budou každý den v 17.30 hod. ve farním kostele (kromě prvního pátku).
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a v Martinicích.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • Příští neděli bude sbírka na křesťanská média (TV Noe, rádio Proglas)
  • Příští neděli oslavíme patrona naší farnosti sv. Jana Sarkandra. Mši sv. v 9.30 hod. bude sloužit generální vikář Mons. Josef Nuzík. V 15 hod. pak bude v kostele svátostné požehnání.
  • Zveme o letních prázdninách děti ve věku 7-14 let na týden strávený na faře ve Velkém Újezdu u Olomouce. Téma celého pobytu je Hobit a uskuteční se 23. - 29. 7. Cena je 1500Kč. Přihlášky, které je možné odevzdat do začátku června, naleznete v Centru pro rodinu Holešov u paní Slámkové. Těší se na vás Verča Bakalíková a Laďa Němec. Informace jsou také na plakátcích.
  • V sobotu 20. května se bude konat pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Pouť se tentokrát uskuteční ve Štípě u Zlína. Přihlašujte se prosím do společného autobusu, cena za autobus 100,- Kč, děti zdarma. Program začíná v 15 hod. modlitbou růžence, v 16 hod. bude adorace a v 17 hod. mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Jan Graubner. Do mše svaté bude zajištěno Centrem pro rodinu hlídání dětí.