Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a duchovní povolání

V sobotu 20. května nás otec arcibiskup Jan Graubner zve na pouť děkanátu Holešov a Kroměříž, abychom se společně modlili za naše rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání.

Letošní pouť se uskuteční ve Štípě.

Program pouti:

15 hod. modlitba růžence

16 hod. adorace

17 hod. mše svatá

Do společného autobusu se můžete přihlásit v sakristii nebo na faře v Holešově. Cestovné činí 100 Kč, děti a mládež mají cestu zdarma.

Cenrum pro rodinu nabízí hlídání dětí po dobu růžence a adorace. Pracovnice CpR si převezmou děti od 14.45 do 15 hod. u hlavního vchodu do kostela, kde je okolo 16.45 hod. předají zpět rodičům.