Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 5. do 14. 5. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 4. do 14. 5. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.5.

4. neděle velikonoční

POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti a občany našeho města

15.00

PŘÍLEPY - Za živé a + občany z Přílep

18.00

Za + Josefa Navrátila, duše v očistci a živou rodinu

Po

8.5.

 

18.00

Na poděkování za vyslyšení proseb a pomoc Boží

Út

9.5.

 

6.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka a dvoje rodiče

St

10.5.

 

18.00

Za + manžela a otce Ladislava Krejčího a + syna Ladislava Krejčího

Čt

11.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Kučerovu a Čermákovu

12.5.

 

7.30

Za + rodiče Ponížilovy, dcery, syny, zetě a živou rodinu

18.00

Za + Marii Křičkovou, Skramuskou a živou rodinu

So

13.5.

památka Panny Marie Fatimské

18.00

Za + manžela, rodiče a sourozence

Ne

14.5.

5. neděle velikonoční

7.00

Za + Ludvíka a Marii Žourkovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

18.00

Za + Žofii a Miloslava Fuksovy, syny Josefa a Milana a živou rodinu

  • Děkujeme farníkům z Martinic za dar 7.000,- Kč.
  • Dnes je sbírka na křesťanská média (TV Noe a rádio Proglas), všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes odpoledne v 15 hod. bude pobožnost ke sv. Janu Sarkandrovi a svátostné požehnání.
  • Ve středu budou mít setkání senioři v domě U sv. Martina v 15.30 hod.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • V sobotu od 17 hod. se bude ve farním kostele konat fatimská pobožnost. Mši svatou v 18 hod. bude sloužit P. Pawel Zaczyk.
  • Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme rodičům, kteří očekávají narození dítěte.
  • Zveme o letních prázdninách děti ve věku 7-14 let na týden strávený na faře ve Velkém Újezdu u Olomouce. Téma celého pobytu je Hobit a uskuteční se 23. - 29. 7. Cena je 1500Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Slámkové v Centru pro rodinu.
  • V sobotu 20. května se bude konat pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Pouť se tentokrát uskuteční ve Štípě u Zlína. Přihlašujte se prosím do společného autobusu, cena za autobus 100,- Kč, děti zdarma. Program začíná v 15 hod. modlitbou růžence, v 16 hod. bude adorace a v 17 hod. mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Jan Graubner. Do mše svaté bude zajištěno Centrem pro rodinu hlídání dětí.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.