Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 5. do 21. 5. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 4. do 21. 5. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.5.

5. neděle velikonoční

7.00

Za + Ludvíka a Marii Žourkovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za Boží požehnání pro občany města Holešov a partnerská města

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

18.00

Za + Žofii a Miloslava Fuksovy, syny Josefa a Milana a živou rodinu

Po

15.5.

 

18.00

Za + manžela, živou a + rodinu

Út

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

6.30

Za + Marii Mičkovou

St

17.5.

 

18.00

Za + rodinu Svobodovu

Čt

18.5.

 

7.30

Za + rodiče Tomčíkovy a duše v očistci

19.5.

 

7.30

Za živou a + rodinu Krajčovu, Cholastovu a Františku Sovadinovou

18.00

Za + manžela a živou rodinu Váňovu a Bartošovu

So

20.5.

památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

7.30

Za + rodiče Kroupovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

21.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + manžele Konečné, dva syny a duše v očistci

8.00

Za + Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Vaňharovy a duše v očistci

18.00

Za + spolužačku Marii Michalíkovou a duše v očistci

  • Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali 21.300 Kč, všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu bude vzdělávání ve víře pro dospělé v 19 hod. v domě U sv. Martina.
  • Příští sobotu pojedeme na pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání do Štípy. Autobus odjede z autobusového nádraží 13.50, od zámku 13.55 a z Martinic (zastávka na Fryšták) ve 14 hod. Od kaple sv. Marie Magdaleny bude možnost jít pěší pouť do Štípy za modlitby růžence.
  • V sobotu se od 13.30 hod. koná na náměstí tradiční kácení máje. Z organizačních důvodů se nedá tato akce přesunout na jiný termín, a tak proběhne ve stejný den jako děkanátní pouť, která je samozřejmě prioritou.
  • Příští neděli bude sbírka a opravy ve farnosti. Předem děkujeme štědrým dárcům.
  • V neděli v 16 hod. se bude konat májová pobožnost u místa bývalé zvonice ve Všetulích u mostu. Srdečně vás zve spolek „Všetuláci sobě“.
  • Zveme o letních prázdninách děti ve věku 7-14 let na týden strávený na faře ve Velkém Újezdě u Olomouce od 23. - 29. 7. Cena je 1500 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Slámkové v Centru pro rodinu.
  • Srdečně zveme všechny na Pouť méně mobilních ve čtvrtek 15. června na Sv. Hostýn. Pouť určena a vhodná svou realizací především pro osoby s omezenou mobilitou – ať už o berlích, nebo na vozíčku. Přihlásit se můžete na Charitě u paní Leony Machálkové