Pořad bohoslužeb v Holešově od 21. 5. do 28. 5. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 4. do 28. 5. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.5.

6. neděle velikonoční

7.00

Za + manžele Konečné, dva syny a duše v očistci

8.00

Za + Karla Beňu, jeho matku Anežku a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Vaňharovy a duše v očistci

18.00

Za + spolužačku Marii Michalíkovou a duše v očistci

Po

22.5.

 

18.00

Za Zdeňka Doležela a jeho rodinu

Út

23.5.

 

6.30

Na poděkování za 40 let manželského života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

St

24.5.

 

18.00

Za + Františka Miklíka, jeho syna a bratry

Čt

25.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

7.30

Za + rodiče Kratinohovy, syna a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Navrátilíka, + Aloise Sedláře a + Stanislava Štěpána

26.5.

památka sv. Filipa Neriho, kněze

7.30

Za + Vlastimila Ponížila a vnuka Radečka

18.00

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

So

27.5.

 

7.30

Za + Olgu Pospíšilíkovou, rodinu Kopřivovu a Pospíšilíkovu

Za + Františka Kubíka, živou a zemřelou rodinu

Ne

28.5.

7. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka Ševčíka, + sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu

8.00

Za + Jindřicha Kučeru

9.30

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za Michalku Láníkovou a rodinu

  • Dnes je sbírka a opravy ve farnosti. Všem, kteří přispěli na opravy, upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Dnes v 16 hod. se bude konat májová pobožnost u místa bývalé zvonice ve Všetulích u mostu. Srdečně vás zve spolek „Všetuláci sobě“.
  • Zveme opět všechny, kteří cítí potřebu modlit se za živou víru a láskyplné vztahy v našich rodinách, na modlitební setkání v úterý v čase od 18 do 19h do kaple u sv. Martina.
  • Všechny děti, které byli letos u I. sv. přijímání zveme ve středu ke svátosti smíření a ke mši svaté. Zpovídat se bude od 17:00 hod. V sobotu zveme prvokomunikanty i s rodiči a sourozenci na farní zahradu, na opékání špekáčků. Začátek zahradní party v 17:00 hod.
  • Ve středu v 19 hod. bude mít setkání pastorační rada farnosti na faře.
  • Srdečně zveme všechny na Pouť méně mobilních ve čtvrtek 15. června na Sv. Hostýn. Pouť určena a vhodná svou realizací především pro osoby s omezenou mobilitou – ať už o berlích, nebo na vozíčku. Přihlásit se můžete na Charitě u paní Leony Machálkové