Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 5. do 4. 6. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 4. do 4. 6. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.5.

7. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka Ševčíka, + sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu

8.00

Za + Jindřicha Kučeru

9.30

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za Michalku Láníkovou a rodinu

Po

29.5.

 

18.00

Za Marii Krejčí, rodiče, živou a + rodinu

Út

30.5.

památka sv. Zdislavy

6.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka a rodiny dětí

St

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

18.00

Za + rodiče, prarodiče a vnuka

Čt

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.6.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivovu, Jančíkovu a duše v očistci

So

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

7.30

Za + Boženu Šestákovu, živou a + rodinu

Ne

4.6.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + Josefa Svobodu, manželku Marii, syna Vlastimila a všechny bratry

8.00

Za + Otylii a Jindřicha Barotkovy a manžele Chytilovy

9.30

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

18.00

Za + rodiče Rektoříkovy a živou rodinu

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 20.690,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu bude od 17 hod. mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.
  • Příští neděli bude sbírka na církevní školství.
  • Příští neděli přivítáme ve farnosti P. Stanislava Bindase, který přijede poděkovat za všechny dary a modlitby po dobu, kterou prožil na Hondurase. Beseda s misionářem se uskuteční v 15 hod. v domě U sv. Martina.
  • V pátek 9. června se bude konat Noc kostelů. Prosíme všechny, kteří by mohli dohlédnout na klidný průběh večera, aby se přihlásili na faře. Budeme také rádi za drobné občerstvení (koláčky, jednohubky…), kterým budeme moci uhostit všechny příchozí v průběhu večera v sakristii.
  • Srdečně zveme všechny na Pouť méně mobilních ve čtvrtek 15. června na Sv. Hostýn. Pouť určena a vhodná svou realizací především pro osoby s omezenou mobilitou – ať už o berlích, nebo na vozíčku. Přihlásit se můžete na Charitě u paní Leony Machálkové
  • Charita Holešov hledá pracovníka na DPP pro drobné údržbářské práce a opravy kompenzačních pomůcek. Bližší informace podá Mgr. Milan Jelínek, kontaktní údaje: mail: milan.jelinek@holesov.charita.cz mobil: 775 299 530