Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 4. 6. do 11. 6. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 4. 6. do 11. 6. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

4.6.

slavnost Seslání Ducha Svatého

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

-

 

Út

6.6.

 

-

 

St

7.6.

 

-

 

Čt

8.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17.00

Za + Josefa a Libuši Miklíkovy, rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu

9.6.

 

-

 

So

10.6.

 

-

 

Ne

11.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

11.00

Za Renatku a Josefa Novákovy

  • Dnes odpoledne v 15 hod. se uskuteční beseda o Hondurasu s misionářem P. Stanislavem Bindasem v domě U sv. Martina v Holešově.
  • Dnes je sbírka na církevní školství, všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění.
  • V pátek se bude v Holešově konat Noc kostelů. Prosíme všechny, kteří by mohli dohlédnout na klidný průběh večera, aby se přihlásili na faře – prozatím se přihlásili pouze dva. Budeme také rádi za drobné občerstvení (koláčky, jednohubky…), kterým budeme moci uhostit všechny příchozí v průběhu večera v sakristii. Ze zajímavých akcí vybíráme divadelní představení „Přítel z Maghrebu“, které zahrají farníci ve 21 hod. v kostele sv. Anny. Ve 22 hod. bude ve farním kostele koncert Holešovského komorního orchestru. Pro manžele připravilo Centrum pro rodinu romantickou cestu Holešovem, která začíná v kostele sv. Anny od 21.30 hod.
  • Přihlášky do první třídy do náboženství na příští školní rok si můžete vyzvednout v sakristii. Vyplněné je odevzdejte prosím co nejdříve.
  • Pouť méně mobilních na Sv. Hostýn se bude konat ve čtvrtek 15. června. Přihlašovat se můžete na Charitě.