Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 6. do 11. 6. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 6. do 11. 6. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.6.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + Josefa Svobodu, manželku Marii, syna Vlastimila a všechny bratry

8.00

Za + Otylii a Jindřicha Barotkovy a manžele Chytilovy

9.30

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

18.00

Za + rodiče Rektoříkovy a živou rodinu

Po

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00

Za + rodinu Hluštíkovu a + Dr. Mojmíra Rotrekla

Út

6.6.

 

6.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu

St

7.6.

 

18.00

Za + Josefa a Vilemínu Pálkovy a duše v očistci

Čt

8.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za živou a + rodinu Miklíkovu, Svačinovu a rodiny jejich dětí

9.6.

 

7.30

Za + rodiče Číhalovy a jejich vnuka

18.00

Za rodinu Němečkovu

So

10.6.

 

7.30

Za + Violu a Arpáda Weiszovy a Jarušku Florovou

Ne

11.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + Josefa Sedláčka, jeho syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Aloise Beutela

9.30

Za děti, mládež, živé a + farníky ze Žop

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

  • Děkujeme štědrému dárci za 45.000 Kč, které věnoval na potřeby kostela.
  • Dnes odpoledne v 15 hod. se uskuteční beseda o Hondurasu s misionářem P. Stanislavem Bindasem v domě U sv. Martina.
  • Dnes je sbírka na církevní školství, všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • V pátek se bude konat Noc kostelů. Prosíme všechny, kteří by mohli dohlédnout na klidný průběh večera, aby se přihlásili na faře – prozatím se přihlásili pouze dva. Budeme také rádi za drobné občerstvení (koláčky, jednohubky…), kterým budeme moci uhostit všechny příchozí v průběhu večera v sakristii. Ze zajímavých akcí vybíráme divadelní představení „Přítel z Maghrebu“, které zahrají farníci ve 21 hod. v kostele sv. Anny. Ve 22 hod. bude ve farním kostele koncert Holešovského komorního orchestru. Pro manžele připravilo Centrum pro rodinu romantickou cestu Holešovem, která začíná v kostele sv. Anny od 21.30 hod.
  • Přihlášky do první třídy do náboženství na příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu za lavicemi nebo ve farní kanceláři. Vyplněné je odevzdejte prosím co nejdříve.
  • Pouť méně mobilních na Sv. Hostýn se bude konat ve čtvrtek 15. června. Přihlašovat se můžete na Charitě.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin