Pořad bohoslužeb v Holešově od 18. do 25. 6. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 18. 6. do 25. 6. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.6.

11. neděle v mezidobí

Boží Tělo

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavlu Brázdilovou, živou a + rodinu

18.00

 

Po

19.6.

 

18.00

Za rodinu Jurčikovu, Rostislava, Zdenu a za Ladislava Krejčího

Út

20.6.

 

6.30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let a za živou a + rodinu

St

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18.00

Za + P. Vladimíra Segeta, rodinu Segetovu, Krajcarovu a Zuzincovu

Čt

22.6.

 

7.30

 

23.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za + rodiče Navrátilovy a Míkovy a duše v očistci

18.00

Za + Václava Fridricha, dvoje rodiče, živou a + rodinu

So

24.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7.30

Za + Jana Pavlíka a živou rodinu

10.30

TUČAPY – Za živé a + občany z Tučap

Ne

25.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + rodiče a Boží požehnání pro rodinu

8.00

Za živé a + občany a mládež z Dobrotic

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci, za dar zdraví, ochranu a pomoc pro celou rodinu

18.00

Za + Františka a Petra Šťastných a živou rodinu

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ode dneška budou nedělní večerní mše svaté v kostele sv. Anny.
  • V úterý zveme všechny, kteří se chtějí modlit za rodiny, za farnost do kaple sv. Martina. Společná modlitba začne v 18 hod.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou mládež na již tradiční EXTRÉM - noční pouť. Akce se uskuteční v pátek 23. června. Začátek bude ve 20.00 před farním kostelem v Holešově. Cestu zakončíme mší svatou v kapli v Přílepích. Do Holešova se vrátíme opět pěšky v ranních hodinách.
  • Prosíme rodiče, aby odevzdali přihlášky dětí do náboženství na příští školní rok. Děti, které letos náboženství navštěvovaly, pokračují do dalšího ročníku automaticky.
  • Příští neděli přivítáme prázdniny formou her a společného setkání na farní zahradě. Srdečně Vás tedy zveme v 15 hod. na farní zahradu.
  • Minulou neděli se u kostela našly klíče, nálezce je odevzdal státní policii.