Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 6. do 2. 7. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 6. do 2. 7. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + rodiče a Boží požehnání pro rodinu

8.00

Za živé a + občany a mládež z Dobrotic

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci, za dar zdraví, ochranu a pomoc pro celou rodinu

18.00

Za + Františka a Petra Šťastných a živou rodinu

Po

26.6.

 

18.00

Za + manžela a dceru

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Út

27.6.

 

6.30

Za živou a + rodinu Urubovu

St

28.6.

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

18.00

Na poděkování za 55 let života s prosbou o další pomoc, zdraví a požehnání pro syny a celou rodinu

Čt

29.6.

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.30

 

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a požehnání pro celou rodinu

30.6.

svátek Výročí posvěcení katedrály

7.30

Za + rodiče Sadilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Sedláčkovy, manžela a živou rodinu

So

1.7.

 

7.30

Za Rudolfa Hyánka, živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

2.7.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za + Hynka Vyňuchala, živou a + rodinu

8.00

Za + rodiče Nesrstovy a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Antonína Sedláčka, dvoje rodiče a živou rodinu

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 19.230 Kč, Pán Bůh zaplať! Děkujeme také dárci za dar 3000 Kč a farníkům z Dobrotic za dar 3.520 Kč.
  • Prosíme rodiče, aby přihlásili děti do náboženství na příští školní rok. Prozatím to vypadá, že do první třídy nenastoupí nikdo.
  • Dnes odpoledne od 15 hod. zveme všechny rodiny na farní zahradu ke společnému posezení, hrám a soutěžím. Budeme vděčni také za různé dobroty od maminek, babiček, ale i tatínků a dědečků J
  • Příští sobotu uzavřou sňatek v kostele na Rusavě Pavlína r. Hradilová z Holešova a Martin Matela z Brusného. V Holešově budou oddáni Jiří Bárta z Ostravy a Alžběta Hálová z Holešova.
  • V sobotu od 17 hod. se bude v kapli sv. Martina konat Mariánské večeřadlo. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.
  • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz