SETKÁNÍ "STARÉ" SCHOLY

Srdečně zveme všechny, kteří někdy zpívali ve schole, na společné setkání v neděli 23. července 2017.

Zazpíváme si společně při mši svaté v 9.30 hod. ve farním kostele.

Od 8.30 hod. si na faře zkusíme zazpívat písničky, na které si snad mnozí vzpomenou :-)

Těšíme se na Vás!