Pořad bohoslužeb v Holešově od 9. 7. do 16. 7. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 9. 7. do 16. 7. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

9.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodinu Hruškovu, živou rodinu a na poděkování za 40 let společného života

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

Po

10.7.

 

18.00

Za + manžela a duše v očistci

Út

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

6.30

 

St

12.7.

 

18.00

Za + Annu Žourkovou, manžela, syna, dvoje rodiče a živou rodinu

Čt

13.7.

 

7.30

 

14.7.

 

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

18.00

Za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu

So

15.7.

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

7.30

Na poděkování za dar života manžela a prokázaná milosrdenství rodině

Ne

16.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + prarodiče a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Jaroslava a Marii a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy a živou rodinu

18.00

Za rodiče a sourozence Marečkovy, Slimáčkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • Ve středu zve centrum pro rodinu všechny děti na vycházku na Ranč u Tuffa v Dobroticích. Zde se mohou děti svézt na koni (jízda 20 Kč). Sraz všech zájemců je v 9 hod. u domu U sv. Martina.
  • Nového pana kaplana P. Stanislava Trčku přivítáme při bohoslužbách v neděli 30. července.