Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 7. do 30. 7. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 7. do 30. 7. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za + Zdeňka Košinu a duše v očistci

8.00

Za živé a + občany z Tučap

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů

18.00

Za + P. Jaroslava Karhana

Po

24.7.

 

18.00

Za kamarádku Janu Malérkovu a živou rodinu

Út

25.7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

6.30

Za + Jana Kunderu, + rodiče a duše v očistci

Za dar zdraví

St

26.7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

18.00

Za + manžela

Čt

27.7.

Památka

sv. Gorazda a druhů

7.30

 

28.7.

 

7.30

Za živou a + rodinu Malých ze Všetul a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Hyánka, manželku a sestru

So

29.7.

Památka sv. Marty

7.30

Za + Oldřicha Fischera z Rymic a rodinu Mazánikovu

Ne

30.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za + Zdeňka a Jarmilu Bradíkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče a sourozence, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Dujkovu a Vyvlečkovu a duše v očistci

18.00

Za Michalku Láníkovou o Boží požehnání a milosti a celou rodinu

  • Dnes oslavujeme patrocinium filiálního kostela sv. Anny a zároveň také výročí posvěcení kostela. Je možné dnes získat plnomocné odpustky po splnění obvyklých podmínek. Při mši svaté v 9.30 hod. zpívá „stará schola“. Odpoledne pak budeme pokračovat farním dnem na farní zahradě, na který vás všechny tímto srdečně zveme. Přijďte posedět, popovídat si, pobavit se!
  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Děkujeme za dar 4.500,-Kč od společenství tučapských farníků
  • Za týden v neděli oficiálně přivítáme nového pana kaplana. Ať mu Pán Bůh žehná na jeho novém působiští v Holešově a celém okolí
  • Od října letošního roku začne ve Zlíně kurz pro pastorační pomocníky, který je vhodný pro všechny, kteří se více chtějí zapojit do pomoci v pastoraci. Přihlášku a podrobné informace dostanete na faře.
  • Od října příštího roku začne také v Brně kurz katecheta. Pokud by se našli zájemci, kteří by si dvouletý kurz udělali a byli by ochotni učit náboženství, můžeme znovu začít uvažovat o tom, že vrátíme vyučování na 3. základní školu. Jen pro zajímavost v uplynulém školním roce nastoupilo do 1. třídy 13 dětí, do 2. třídy 18, do 3. třídy 12, do 4. třídy 13. dětí a do 5. třídy 11 dětí. Tolik jich také bylo i na konci školního roku. Do 6. třídy nastoupilo 14. dětí, do konce školního roku zůstalo jen 10, do 7. třídy nastoupilo 12 dětí, zůstalo 6, do 8. třídy bylo přihlášeno 5 dětí, zůstalo jedno. V 9. třídě bylo přihlášeno 10 žáků, chodilo jen 5.