Pořad bohoslužeb v Holešově od 17.1. do 24.1.2016

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování s prosbou o další pomoc

8.00

Za + rodiče Janečkovy, živou a + rodinu Kunderovu, Kocfeldovu a Kašpárkovu

9.30

Za živou a + rodinu Remešovu a Janalíkovu

18.00

Za + rodiče

Po

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00

Za + rodiče Josefa a Drahomíru Gerykovy, + rodinu Brčníkovu, Novákovu, Zakopalovu a Heinzlovu

Út

19.1.

 

6.30

Za posílení víry v rodině, dar zdraví a Boží požehnání pro děti

St

20.1.

Sv. Fabiána,
papeže a mučedníka

18.00

Za + Manžela, tatínka a živou rodinu

Čt

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7.30

 

22.1.

Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

7.30

Za dar zdraví a Boží požehnání

18.00

Za + rodinu Šedou

So

23.1.

 

7.30

 

Ne

24.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miloslava Navrátila a živou rodinu

8.00

Za + Zdeňka Košinu a duše v očistci

9.30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let

18.00

 

  • Dnes byla sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
  • Ode dneška bude opět v provozu nedělení půjčování knih ve farní knihovně. Knihovna bude otevřena každou neděli od 8 do 10 hod.
  • Centrum pro rodinu zve všechny manžele na modlitební večer, který se bude konat v úterý 19. ledna v 18:00 hod. v kapli sv. Martina. Přijďte společně prožít večer v modlitbě, s Božím slovem a přátelském posezeni.
  • V úterý v 18:00 hod. ve farním kostele v Holešově bude tradiční varhanní koncert pana Ludvíka Šuranského, učitele ZÚŠ v Holešově. Všichni jste srdečně zvaní.
  • Srdečně zveme seniory na setkání, které se uskuteční ve středu v 15:30 hod. v domě u sv. Martina. Těší se na vás lektorka Věra.
  • 23. ledna v sobotu zveme vás na tradiční rodinnou zabijačku u Sv. Martina. Dojděte pokoštovat vepřové dobroty.
  • V sobotu 30. ledna se bude konat na zámku v Holešově farní ples. Vstupenky si můžete koupit v předprodeji za 170 Kč ve farní kanceláři. Dary do tomboly budeme přijímat tamtéž. Prosíme také ženy, které by byly ochotny napéct koláčky na ples, aby se domluvily na faře. Předem děkujeme za pomoc.
  • Tělovýchovná jednota Orel v Holešově přijímá do svých řád nové členy. Krom příslušnosti do tohoto sportovně zaměřeného katolického spolku, získáte možnost využívání sportovního areálu za restauraci KANADA a dobré parťáky pro sportovní aktivity. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii.