Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 7. do 6. 8. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 7. do 6. 8. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za + Zdeňka a Jarmilu Bradíkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče a sourozence, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Dujkovu a Vyvlečkovu a duše v očistci

18.00

Za Michalku Láníkovou o Boží požehnání a milosti a celou rodinu

Po

31.7.

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18.00

Za + syna, živou rodinu a duše v očistci

Út

1.8.

památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

6.30

 

St

2.8.

 

18.00

Za + manžele Janečkovy, Zdeňka, rodiče, živou a + rodinu

Čt

3.8.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

4.8.

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

7.30

 

18.00

Za + Františka Kunderu a živou rodinu

So

5.8.

 

7.30

 

Ne

6.8.

svátek Proměnění Páně

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za + rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka, živou a + rodinu

18.00

Za + manžela Josefa a + rodiče

  • Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 20.580,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Latinská mše svatá ve čtvrtek bude v kapli sv. Martina.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích
  • V sobotu v 17 hod. bude Mariánské večeřadlo v kapli sv. Martina.