Pořad bohoslužeb v Holešově od 6. 8. do 13. 8. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 6. 8. do 13. 8. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

6.8.

svátek Proměnění Páně

7.00

Za + rodiče Spáčilovy, živou rodinu a na poděkování za dožité roky s prosbou o dar zdraví

8.00

Za + rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka, živou a + rodinu

18.00

Za + manžela Josefa a + rodiče

Po

7.8.

 

18.00

Za + Antonína Procházku, živou a + rodinu

Út

8.8.

památka sv. Dominika, kněze

6.30

Za + Jaromíra Tatýrka, živou a + rodinu

St

9.8.

svátek sv. Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

18.00

Za živou rodinu Marečkovu

Čt

10.8.

svátek sv. Vavřince, mučedníka

7.30

Za + P. Josefa Pospíšila, rodiče a sourozence

11.8.

památka sv. Kláry, panny

7.30

Za + Marii Svobodovou, její maminku, manžela, syna a živou a + rodinu

18.00

Za + maminku paní Marii Melicharovou

So

12.8.

 

7.30

 

Ne

13.8.

19. neděle v mezidobí

 

PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA

7.00

Za + Františka a Marii Bubílkovy, sourozence a živou rodinu

8.00

Za + Ludmilu Galasovskou, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Hrnčiříkovy, Klišovy, manžela a duše v očistci

  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Žopech a Přílepech
  • V pondělí bude mít setkání ekonomická rada farnosti v 19 hod. na faře.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Miloslav Chejn z Chrastavy a Ing. Ilona Reimerová, Holešov.
  • Příští neděli oslavíme patrocinium našeho farního kostela při dopoledních bohoslužbách.