Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. do 20. 8. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 13. 8. do 20. 8. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.8.

19. neděle v mezidobí

 

PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA

7.00

Za + Františka a Marii Bubílkovy, sourozence a živou rodinu

8.00

Za + Ludmilu Galasovskou, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Hrnčiříkovy, Klišovy, manžela a duše v očistci

Po

14.8.

památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

18.00

Za + rodiče Dujkovy a živou rodinu

Út

15.8.

slavnost Nanebevzetí Panny Marie

7.30

 

18.00

Za + Josefa Dudu, + rodinu Matelovu a živou rodinu

St

16.8.

 

18.00

Za + Zdenku Viktorinovou a živou rodinu

Čt

17.8.

 

7.30

 

18.8.

 

7.30

Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších společných let pro celou rodinu

18.00

Za Boží požehnání pro rodinu Tkadlčíkovu

So

19.8.

 

7.30

Na poděkování za 45 let společného života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu a požehnání

14.30

BOŘENOVICE: Za živé a + občany z Bořenovic

Ne

20.8.

20. neděle v mezidobí

7.00

Za rodinu Konečnou a Horákovu

8.00

Za + manžele Albertinu a Josefa Malošíkovy, živou a + rodinu

9.30

 

18.00

Za živou a + rodinu Ševců a duše v očistci

  • V úterý budou mše svaté ráno i večer ve farním kostele.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Jakub Krejčí z Holešova a Petra Juráňová z Rackové.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme za štědrost.
  • Od 15. do 20. srpna proběhne v Olomouci celostátní setkání mládeže, provázejme naše mladé svou modlitbou.
  • V sobotu 26. srpna se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Zároveň bude na Hostýně probíhat pouť rodin, proto zveme celé rodiny. Do společného autobusu se můžete přihlašovat v sakristii nebo na faře. Ostatní podrobnosti najdete na plakátku.
  • U příležitosti 110 let od druhé české vlakové pouti do Lurd z roku 1907 pořádá CK Aleš Kučera Zlín Vlakovou pouť 2017. Pojeďte s námi si připomenout 110 let od svěcení naší Národní kaple v Růžencové bazilice. Bude nás doprovázet olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Více informací najdete na www.poutdolurd.cz, info@ck-kucera.cz nebo na tel.: 777 212 175. Cena je 17 490 Kč.
  •