Pořad bohoslužeb v Holešově od 20. 8. do 27. 8. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 20. 8. do 27. 8. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.8.

20. neděle v mezidobí

7.00

Za rodinu Konečnou a Horákovu

8.00

Za + manžele Albertinu a Josefa Malošíkovy, živou a + rodinu

9.30

Za nemocnou maminku a tetu Růženu

18.00

Za živou a + rodinu Ševců a duše v očistci

Po

21.8.

památka sv. Pia X., papeže

18.00

Za + rodinu Pospíšilovu, + Josefa Horáka a živou rodinu

Út

22.8.

památka Panny Marie Královny

6.30

 

St

23.8.

 

18.00

Za + Josefa Brázdila, živou a + rodinu

Čt

24.8.

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

7.30

 

25.8.

 

7.30

 

18.00

Za + manžela, tatínka, dvoje rodiče a živou rodinu

So

26.8.

 

7.30

Na úmysl dárce

Ne

27.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu

9.30

Za děti a učitele

18.00

 

 • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme za štědrost. V nejbližší době musíme opravit věž na kapli sv. Martina, která je v havarijním stavu.
 • Předběžný rozvrh hodin náboženství visí na nástěnce. Časy doladíme dle školních rozvrhů během září. Dny již ale měnit nebudeme. Prosíme rodiče, aby tento rozvrh zohlednili při plánování dalších kroužků dětem. Do první třídy máme přihlášených pouze 5 dětí, podle matriky pokřtěných by mělo do první třídy nastoupit minimálně 25.
 • Příští sobotu se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Zároveň bude na Hostýně probíhat pouť rodin, proto zveme celé rodiny. Do společného autobusu se můžete přihlašovat v sakristii nebo na faře. Prozatím je zájem tak malý, že nevím, zda autobus nezrušíme. Je jednodušší jet společným autobusem, než shánět povolenku k výjezdu na Hostýn a pak nemít kde zaparkovat. Pěší poutníci vyjdou v 6 hod. od kostela.
 • Příští neděli požehnáme dětem do nového školního roku. Děti si mohou k požehnání přinést také školní aktovky. Žehnat budeme na každé mši svaté.
 • Příští neděli od 15 hod. zveme celé rodiny na společné posezení na farní zahradě. Pro děti připravilo Centrum pro rodinu různé hry a soutěže.
 • Ve středu 30. srpna prosíme všechny rodiče dětí, které budou navštěvovat náboženství, aby přišli v 19 hod. do domu U sv. Martina.
 • V sobotu 2. září přijmou svátost manželství v kostele v Kurovicích Petr Dujka z Přílep a Tereza Klapilová z Kvasic.
 • V neděli 3. září se budou konat dožínky mikroregionu Holešovsko. Bohatý program bude po mši svaté tentokrát v zámecké zahradě.
 • U příležitosti 110 let od druhé české vlakové pouti do Lurd z roku 1907 pořádá CK Aleš Kučera Zlín Vlakovou pouť 2017. Pojeďte s námi si připomenout 110 let od svěcení naší Národní kaple v Růžencové bazilice. Bude nás doprovázet olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Více informací najdete na www.poutdolurd.cz, info@ck-kucera.cz. Cena je 17 490 Kč. Také je možné zaplatit nyní 8.000 Kč zálohu a zbytek rozvrhnout do splátek a platit až po návratu z pouti. Ještě jsou volná místa
 • Prosíme rodinu, která má napsaný úmysl na 27. září za rodinu Zapletalovu a Zábojníkovu, aby se přišla domluvit s panem děkanem o výměně.
 •