Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 27. 8. do 3. 9. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 27. 8. do 3. 9. 2017

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

27.8.

21. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu, Bednářovu a Navrátilovu

Po

28.8.

památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

-

 

Út

29.8.

památka Umučení sv. Jana Křtitele

-

 

St

30.8.

 

-

 

Čt

31.8.

 

-

 

1.9.

První pátek v měsíci

-

 

So

2.9.

 

-

 

Ne

3.9.

22. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

  • Dnes odpoledne od 15 hod. zveme celé rodiny na společné posezení na farní zahradě v Holešově k ukončení prázdnin. Pro děti připravilo Centrum pro rodinu různé hry a soutěže. Těšíme se zase na ochutnávku dobrot z vašich kuchyní J
  • Ve středu prosíme všechny rodiče dětí, které budou navštěvovat náboženství, aby přišli v 19 hod. do domu U sv. Martina na společnou schůzku s katechety.
  • Příští neděli se budou konat dožínky mikroregionu Holešovsko. Slavnostní mše svatá začne v 9.30 hod. ve farním kostele. Bohatý program po mši svaté bude tentokrát v zámecké zahradě.
  • Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík