Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 8. do 3. 9. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 8. do 3. 9. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu

9.30

Za děti a učitele

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Slavíkovu a Pražákovu, Boží ochranu a duše v očistci

Po

27.8.

památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

18.00

Za + Oldřicha a Vlastu Brázdilovy, živou a + rodinu z obou stran

Út

29.8.

památka Umučení sv. Jana Křtitele

6.30

 

St

30.8.

 

18.00

Za + Ludvíka Galetu, manželku, sestru a rodiče

Čt

31.8.

 

7.30

 

1.9.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Antonína a Annu Ryškovy a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Ladislava a Marii Vyňuchalovy a živou rodinu

So

2.9.

 

7.30

 

Ne

3.9.

22. neděle v mezidobí

7.00

Za + Helenu Herzánovou, + rodiče Zmekovy, Herzánovy, Stoklasovy a celou živou a + rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za Jaroslava Šimčíka, živou a + rodinu

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 20.645,- Kč. Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odmění.
  • Dnes odpoledne od 15 hod. zveme celé rodiny na společné posezení na farní zahradě k ukončení prázdnin. Pro děti připravilo Centrum pro rodinu různé hry a soutěže. Těšíme se zase na ochutnávku dobrot z vašich kuchyní J
  • Ve středu prosíme všechny rodiče dětí, které budou navštěvovat náboženství, aby přišli v 19 hod. do domu U sv. Martina na společnou schůzku s katechety.
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek navštívíme nemocné v Jankovicích, Tučapích, Martinicích, Přílepech a v Holešově.
  • V sobotu od 17 hod. bude v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo.
  • Příští neděli se budou konat dožínky mikroregionu Holešovsko. Bohatý program bude po mši svaté tentokrát v zámecké zahradě.
  • Setkání bývalých ministrantů se blíží, bude již 16. září. Prosím, přihlaste se co nejdříve. Přihlášky a podrobnosti najdete na vývěsce v předsíni kostela.
  • Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík
  •