Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 9. do 17. 9. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 9. do 17. 9. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.9.

23. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o další pomoc a Boží ochranu

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Františku a Josefa Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

Po

11.9.

 

18.00

Za + manžele Tkadlčíkovy, sourozence, syna Jiřího a dvoje rodiče

Út

12.9.

 

6.30

 

St

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

18.00

Za Josefa Krejčího, sourozence, rodiče a živou rodinu

Čt

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

7.30

Za + rodiče Pospíšilovy a živou rodinu

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

7.30

Za + manžela, živou a + rodinu Skácelovu a Kozmínovu

18.00

Za + Ludmily Chytilovou a Štěpánkovou a jejich + manžely

So

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

16.00

Za živé a + ministranty holešovské farnosti

Ne

17.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Karla Beňu, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Josefa Přikryla a dvojí + rodinu

18.00

Za + Jiřího Matochu, rodiče a živou rodinu

  • Ve středu budou mít opět setkání senioři od 15.30 hod. v domě U sv. Martina. O andělech strážných nám bude povídat náš kaplan P. Stanislav Trčka.
  • V sobotu se uskuteční setkání ministrantů, kteří ministrovali nebo ministrují v naší farnosti. Mše svatá ráno nebude. Na mši svatou v 16 hod. zveme nejen ministranty, ale celé farní společenství!
  • Příští neděli je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Orel jednota Holešov ve spolupráci s KDU-ČSL Holešov pořádá tradiční svatováclavský turnaj v malé kopané v sobotu 23. září od 9 hod. na Orelském hřišti. Družstva se mohou zapsat ten den od 8.30 hod. Je také připravený bohatý doprovodný program a dobré občerstvení.
  • V sobotu 14. října v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou biskupské svěcení Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zapisujte se prosím do společného autobusu, cestovné je 200 Kč, děti a mládež zdarma.