Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 9. do 24. 9. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 9. do 24. 9. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + Věru a Vladislava Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Karla Beňu, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Josefa Přikryla a dvojí + rodinu

18.00

Za + Jiřího Matochu, rodiče a živou rodinu

Po

18.9.

 

18.00

Za + Olgu Zapletalovou ze Zahnašovic, manžela Zdeňka a živou rodinu

Út

19.9.

 

6.30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání

St

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.00

Za + Jindřišku Rozsypalovu a její maminku

Čt

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou Boží vedení

22.9.

 

7.30

Za + sourozence a živou rodinu

18.00

Za + Václava Večeřu, živou a + rodinu Večeřovu, Kopřivovu, Navrátilovu a duše v očistci

So

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

9.30

Za živé a + pracovníky a klienty Charity s prosbou o Boží požehnání pro charitní dílo

Ne

24.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + manžela Františka Pálku, jeho rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

18.00

Za + Anežku a Františka Navrátilovy a + Boženu Nedbalovou

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Děkujeme štědrému dárci za dar 20.000 Kč na restaurování plastiky na hlavním oltáři našeho kostela!
  • Od zítřka začneme učit náboženství dle rozvrhu v domě U sv. Martina.
  • Ve středu po večerní mši svaté začne příprava dětí na 1. svaté přijímání.
  • V pátek začnou ministrantské schůzky, zveme všechny kluky, kteří chtějí ministrovat, na společné setkání U Martina. Každý pátek od 16.30 hod.
  • Orel jednota Holešov ve spolupráci s KDU-ČSL Holešov pořádá tradiční svatováclavský turnaj v malé kopané v sobotu 23. září od 9 hod. na Orelském hřišti. Družstva se mohou zapsat ten den od 8.30 hod. Je také připravený bohatý doprovodný program a dobré občerstvení.
  • V sobotu 14. října v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou biskupské svěcení Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zapisujte se prosím do společného autobusu, cestovné je 200 Kč, děti a mládež zdarma. Je velká škoda, že naše farnost nemá vůbec zájem o podporu našich nových biskupů svou účastí v Olomouci. K dnešnímu dni je přihlášeni pouze 5 farníků.