Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 9. do 1. 10. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 9. do 1. 10. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + manžela Františka Pálku, jeho rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

18.00

Za + Anežku a Františka Navrátilovy a + Boženu Nedbalovou

Po

25.9.

 

18.00

 

Út

26.9.

ADORAČNÍ DEN

6.30

 

18.00

 

St

27.9.

památka sv. Vincence de Paul, kněze

17.00

Za starosty a zastupitele Mikroregionu Holešovsko

Čt

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

7.30

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

18.00

Za rodinu Zapletalovu a Zábojníkovu

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7.30

Za + Františka Šálka, manželku, děti, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Zámečníkovy, dceru Annu a živou a + rodinu

So

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7.30

Za živou a + rodinu Kubíkovu a Kunderovu

Ne

1.10.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu, za Luboše Fáru a jeho maminku

8.00

Za + rodiče Josefa a Boženu a živou rodinu

10.00

Za živé a + občany ze Všetul

18.00

 

  • Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali 23.520,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • V úterý se bude v naší farnosti konat adorační den, kdy máme pamatovat na celou naši diecézi a také na bohoslovce v semináři. Celodenní adorace bude zakončena večerní mší svatou. Prosím, udělejte si čas, napište se na adorační službu!
  • Ve středu bude mimořádně mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Anny. Příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání bude v 18 hod. ve farním kostele. Od 18.30 hod. vás zveme na svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru, který bude tentokrát na zámku v sala terreně.
  • Ve středu v 19 hod. bude vzdělávání ve víře dospělých v domě U sv. Martina. Zveme všechny, kteří si chtějí znovu projít katechismus, něco nového se dozvědět, prostě všechny, kterým není lhostejný jejich duchovní život.
  • Ve čtvrtek o slavnosti sv. Václava budou mše svaté ráno a večer ve farním kostele. Čtvrteční adorace v kapli sv. Martina nebude.
  • Ve čtvrtek se bude na orelském hřišti konat svatováclavský turnaj v malé kopané (náhradní termín za včerejšek)
  • V sobotu Vás zveme na reprízu divadelní hry „Přítel z Maghrebu“ v 17 hod. v kostele sv. Anny. Příběhem o trinitářích zakončíme letošní sezónu projektu „Otevřené brány“.
  • Příští neděli si budete moci zakoupit před kostelem stolní kalendáře na příští rok. Obchůdek „Naděje“ bude mít pro vás i další nabídku různých věcí.
  • Příští neděli se bude konat všetulská pouť. Sraz poutní u všetulské zvonice bude v 9 hod. Mše sv. bude mimořádně až v 10 hod. Ve 14 hod. bude v parku ve Všetulích svatofrantišské požehnání zvířatům, od 15.30 hod. zahraje Všetulské divadlo. Připraven je bohatý program.
  • V sobotu 14. října v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou biskupské svěcení Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zapisujte se prosím do společného autobusu, cestovné je 200 Kč, děti a mládež zdarma.