Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 10. do 8. 10. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 10. do 8. 10. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.10.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Šenkyříkovu, za Luboše Fáru a jeho maminku

8.00

Za + rodiče Josefa a Boženu a živou rodinu

10.00

Za živé a + občany ze Všetul

18.00

Za živou a + rodinu Punovu a Relichovu

Po

2.10.

památka svatých andělů strážných

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu

Út

3.10.

 

6.30

 

St

4.10.

památka sv. Františka z Assisi

18.00

Za + Františka a Andělu Doleželovy a živou rodinu

Čt

5.10.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

6.10.

První pátek v měsíci

7.30

Za + rodiče Kutrovy, Leopolda Vrlu a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Fridricha, rodiče Fridrichovy, Chlápkovy, živou a + rodinu

So

7.10.

památka Panny Marie Růžencové

7.30

Za + rodiče Kopčilovy, Aloise Zádrapu a duše v očistci

Ne

8.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za + Tomáše Lochmana, rodinu Lochmanovu a Hrdličkovu

8.00

Za + rodiče Františku a Karla Faldíkovy, sestru Marii Michalíkovou a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Lucii Šrucovou

  • Dnes odpoledne vás zveme do Všetul na hody – připraven je bohatý program ve všetulském parku. Ve 14 hod. bude žehnání zvířatům.
  • Dnes si můžete zakoupit před kostelem stolní kalendáře na příští rok.
  • Ve čtvrtek bude latinská mše sv. v kapli sv. Martina.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Martinicích
  • V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu přijmou svátost manželství Ing. Peter Labancz z Holešova a Kateřina Bakalíková z Holešova.
  • V sobotu od 17 hod. se bude konat v kapli sv. Martina Mariánské večeřadlo. Všechny vás srdečně zveme k modlitbě
  • V sobotu 14. října v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou biskupské svěcení Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Zapisujte se prosím do společného autobusu, cestovné je 200 Kč, děti a mládež zdarma. Pokud se do středy nepřihlásí alespoň 20 lidí, objednaný autobus zrušíme.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.