Pořad bohoslužeb v Holešově od 29. 10. do 5. 11. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 10. do 5. 11. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za Boží vedení Alžběty a Sofie

8.00

Za + bratra Stanislava, Emila Křížka, syna Jarka, dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Svačinovu a Klabalovu

18.00

Za + Jana Hálu, živou a zemřelou rodinu

Po

30.10.

 

18.00

Za + rodinu Úlehlovu a Leškovu

Út

31.10.

 

6.30

 

St

1.11.

slavnost Všech svatých

7.30

Za + rodinu Staňkovu

18.00

Za + rodinu Bartoškovu a duše v očistci

Čt

2.11.

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

7.30

Na úmysl dárce

18.00

Za Emili Vrlovou z Holešova

3.11.

První pátek v měsíci

7.30

Za + manžele Kopačkovy a Josefa Polenu

18.00

Na poděkování za 30 let manželství a za živou a + rodinu

So

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

15.30

Za + farníky a občany z holešovské farnosti

Ne

5.11.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Rosypalovy a duše v očistci

8.00

Za + P. Antonína Nevolu k nedožitým 50. narozeninám

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Za Josefa Teteru k 1. výročí úmrtí a k nedožitým 80. narozeninám

  • Při sbírce na misie jsme minulou neděli vybrali 38.900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu a ve čtvrtek je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Jinak od 25. října do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v oičstci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  • Ve čtvrtek budou mše svaté ráno i večer ve farním kostele.
  • V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech, Martinicích a Zahnašovicích
  • V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím zapište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu bude mimořádně mše svatá, až v 15.30 hod. Po ní pak půjdeme společně průvodem na hřbitov, kde bude pobožnost za zemřelé. Do průvodu si prosím vezměte lucerničku.
  • Animátoři holešovského děkanátu zvou všechny mladé na akci: Hecni se! alias vzhůru na Kelčák! Sraz je v sobotu v 8:00 hodin na holešovském nádraží ve vestibulu (kdo chce, může se připojit po cestě do Rajnošek). Poté společně pojedeme vlakem do Rajnochovic a odtud se vydáme vzhůru na Kelčský Javorník. Návrat v odpoledních hodinách. Podrobnější info rádi zodpovíme na stránkách Mládeže holešovského děkanátu na Facebooku, nebo na tel. čísle, které je uvedeno i na plakátku. Sebou jídlo na celý den a teplé oblečení.  
  • Příští neděli bude sbírka na Charitu.
  • Příští neděli v 15 hod. bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Martinicích.
  • Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin