Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 11. do 12. 11. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 11. do 12. 11. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.11.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžele Rosypalovy a duše v očistci

8.00

Za + P. Antonína Nevolu k nedožitým 50. narozeninám

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Za Josefa Teteru k 1. výročí úmrtí a k nedožitým 80. narozeninám

Po

6.11.

 

18.00

Za + manžela Karla, Olgu, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Út

7.11.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

8.11.

 

18.00

Za rodinu s prosbou o požehnání a zvládnutí těžké situace

Čt

9.11.

svátek Posvěcení lateránské baziliky

9.00

Za + kněze z holešovského děkanátu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

10.11.

památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

7.30

 

18.00

Za živou a + rodinu Pilařovu

So

11.11.

památka sv. Martina Tourského, biskupa

7.30

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

13.00

Za oběti 1. a 2. světové války

Ne

12.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

 

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmaiera a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Metoděje Koutného, jeho živou manželku, za + tetu a strýce Mazurovy

  • Děkujeme dárci za dar 10.000 Kč na opravy ve farnosti. Ať mu Pán jeho štědrost odmění.
  • Dnes je sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Dnes v 15 hod. bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Martinicích.
  • Ve čtvrtek bude mimořádně mše svatá v 9 hod. ve farním kostele za účasti kněží holešovského děkanátu. Večerní mše svatá v latině bude v kapli sv. Martina.
  • V sobotu oslavíme patrona naší kaple ve Smetanových sadech – sv. Martina. Slavnostní mše svatá bude ve 13 hod. v kapli. Od 15 hod. bude na náměstí žehnání svatomartinského vína s doprovodným programem.
  • Kdo by měl zájem modlit se „živý růženec“ tzn. denně desátek růžence, prosím, přihlaste se na faře. Přivítáme také někoho, kdo by toto společenství koordinoval.
  • Do konce roku je ještě hodně volných úmyslů. Můžete si je přijít nechat zapsat. Na nový rok budeme zapisovat až od 4. prosince.