Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 11. do 19. 11. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 11. do 19. 11. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za + Růženu a Aloise Němcovi z Tučap, dceru Janu a zetě Rudolfa

8.00

Za + rodiče Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmaiera a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Metoděje Koutného, jeho živou manželku, za + tetu a strýce Mazurovy

Po

13.11.

památka sv. Anežky České, panny

18.00

Na poděkování za dar nového života, s prosbou o požehnání a ochranu

Út

14.11.

 

6.30

 

St

15.11.

 

18.00

Za + Marii Barotovou a celou rodinu

Čt

16.11.

 

7.30

 

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7.30

 

18.00

Na poděkování za dožití 90 let s prosbou o Boží pomoc a ochranu

So

18.11.

 

11.00

Za biřmovance a jejich rodiny

Ne

19.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

 

8.00

Za + Olgu Sedlaříkovou a živou rodinu

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka Miklíka, Jana Miklíka, jejich rodiny, živou a + rodinu

18.00

Za + Marii Matelovou a živou rodinu

  • Při sbírce na Charitu jsme minulou neděli vybrali 19.599,- Kč. Děkujeme také dárci za dar 4.000 Kč na potřeby farnosti.
  • Ve středu navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Zahnašovicích.
  • Ve středu se uskuteční setkání seniorů v 15.30 hod. v domě U sv. Martina. Zavítá k nám P. Stanislav Bindas, misionář, vincentin. Srdečně Vás zveme na setkání.
  • V pátek navštívíme nemocné v Martinicích, Žopích a Přílepích.
  • V sobotu přijmou farníci z Holešova, Rymic a Kostelce u Hol. svátost biřmování z rukou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Tímto vás zveme na tuto slavnost, přijďte projevit úctu našemu pastýři a vyprosit dary Ducha Svatého nejen pro biřmovance, ale i pro nás všechny. Biřmovanci budou mít možnost přijmout svátost smíření v pátek od 16 hod. Od 19 hod. bude společný nácvik na slavnost.
  • Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.