Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 11. do 26. 11. 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 11. do 26. 11. 2017

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodinu Bakalíkovu, Plachou, živou a + rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Olgu Sedlaříkovou a živou rodinu

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka Miklíka, Jana Miklíka, jejich rodiny, živou a + rodinu

18.00

Za + Marii Matelovou a živou rodinu

Po

20.11.

 

18.00

Za + Marii Jančaříkovou, živou a + rodinu Jančaříkovu, Záhořákovu a duše v očistci

Út

21.11.

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

6.30

Za nemocnou Helgu

St

22.11.

památka sv. Cecílie, panny a mučednice

18.00

Za + Josefa Hýžu, rodiče, bratra Jana a živou rodinu

Čt

23.11.

 

7.30

 

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí

18.00

Za + Jindřicha a Vojtěšku Daňkovy, syna Josefa, živou a + rodinu a duše v očistci

So

25.11.

 

7.30

Za živou a + rodinu Josefa Přikryla, manželku, děti a duše v očistci

Ne

26.11.

slavnost Ježíše Krista, Krále

7.00

Za + Margitu Valdovou

8.00

Za Františka Krejčího a rodinu Vávoruv

9.30

Za + Františku Přikrylovou a dvojí + rodinu

18.00

Za + Jaroslava Rektoříka, manželku a duše v očistci

  • Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Předem děkujeme štědrým dárcům.
  • Příprava na první svaté přijímání ve středu nebude.
  • Příští neděli bude obchůdek Naděje prodávat zboží k adventu po každé mši svaté.
  • Příští neděli oslavíme patronku hudby sv. Cecílii. Přehlídka schol našeho děkanátu začne od 15 hod. ve farním kostele. Poslechnout si můžete také chrámový sbor ze Skoczowa.
  • Srdečně zveme všechny klienty a příznivce Charity ke společnému tvoření, v pátek 1. 12. od 9 hod. se v holešovském domě U sv. Martina bude konat výroba adventních věnců. Na tuto akci je potřeba se telefonicky nahlásit, kapacita je omezená. V případě potřeby je možné nás kontaktovat a domluvit si dopravu tam a zpět. Podrobné info je na plakátku. Těší se pracovnice Charity Holešov.
  •